Бұл санынан оқитындарыңыз / Читайте в этом номере

"Ұстаз Әлемі-Педагогический мир" №8(27)-2019

Подать статью для публикации:

Талаптар / Требования

Информационно-педагогическая газета ВКО - История института: Факты. События. Личности

Жаңартылған білім беру аясында: сабақ барысындағы өзгерістердің нәтижелігі

Кабдолдинова Еркежан Сериковна, «Шәкәрім атындағы №1 орта мектебі» КММ бастауыш сынып мұғалімі, Өскемен қаласы

Оқушылардың сабаққа қызығушылықтарын арттырып, қалай оқу керектігін үйретіп, сын тұрғысынан ойлауларын дамыту және өзгермелі өмірде алған білімдерін қолдануға үйрету мақсатында білім беру үдерісіне бірқатар өзгерістер енгізілді. Енгізілген өзгерістердің нәтижелігін өлшеу әр түрлі қабілеттері бар оқушылардың іс-әрекеттері арқылы бағаланады. Б деңгейлі оқушылар бірден сабаққа тартылып кетпейді. Олардың топ алдында сөйлеуі, өзіндік ойларын бүкпей айтуларынан қиналғаны байқалады. Бұл кедергілерді еңсеру үшін оқушыларға сенім артып, үнемі мадақтап, оқытудың әр түрлі стильдерін қолданып, әрбір сабақтың басында ынтымақтастық ахуалын туғызып және оның сабақтың соңына дейін сақталуын қадағалап, бақылап отыру маңызды. Топтық жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында топ мүшелерін рөлге бөліп, оқытудың белсенді әдіс-тәсілдері қолданылады. Табысты оқу мен оқытудың мәні оқыту үдерісінде жеке тұлғалар өздерін еркін және қауіпсіз сезінуіне жағдай жасап отыру керек. Сонымен қатар оқушылардың жас ерекшеліктерін сай сергіту сәттерін  тақырыпқа сай ұйымдастыру маңызды.

Подробнее...

Внедрение учебного интегрированного курса краеведения в общеобразовательных школах - приоритетное направление реализации программы «Туған жер»

 Щеглов Сергей Геннадьевичстарший преподаватель кафедры «Воспитания  и социализации личности» филиала АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ» «Институт повышения квалификации педагогических работников по Восточно-Казахстанской области»

Большие изменения ожидают учителей краеведов в новом учебном году. Новый предмет «Краеведение» будет преподаваться по обновленному содержанию образования во всех школах Казахстана с 5 по 7 класс. Этот курс разработан в рамках государственной программы «Туған жер», предложенной Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Для изучения нового курса учащимся будут предложены учебные пособия по региональному краеведению. Каждая книга будет содержать информацию по четырем предметам: истории Казахстана, казахской литературе, географии и музыке. Подобные учебники демонстрируют совершенно новый интегрированный подход и такие учебные пособия появились в казахстанской школе впервые.

На краеведение выделено 20 часов на три года (5 часов в 5 классе, 7 часов в 6 классе и 8 часов в 7 классе). Из них суммарно 12 часов отводится на преподавание истории, остальные распределены между казахской литературой, географией и музыкой. Краеведение позволит соединить подходы характерные для истории, географии и других предметов. В учебном пособии подобраны уникальные задания, направленные на активизацию функциональной грамотности ученика, также представлены рубрики занимательных краеведческих фактов, интересных ученикам. Учебник «Краеведение» для каждого региона разрабатывался авторским коллективом, сформированным в этих регионах из местных ученых, педагогов, краеведов. Планируется выпуск хрестоматий и дисков в качестве дополнительного материала. Учащихся ожидает и электронная версия учебников, где будет возможность воспользоваться аудиофайлами, видеофайлами и мультимедийной подачей данных.

Подробнее...

Сравнительная характеристика при выборе биообъектов для химико-токсикологического анализа между Казахстаном и Великобританией

 Сейтахметов Канат Маратович, судебно-медицинский эксперт РГКП «ЦСЭ МЮ РК» ИСЭ по ВКО, г. Усть-Каменогорск

  Проведена сравнительная характеристика по выбору биобъектов для химико-токсикологического анализа между Казахстаном и Великобританией.
    В рамках проекта Всемирного банка   в Kings College London (Лондон, Великобритания) в период с 19 июня по 06 июля 2018 года мною пройден  курс обучения «Судебно токсикологическая экспертиза» Во время курса были затронуты актуальные вопросы касающейся судебно токсикологической экспертизы.
  Выбор объектов для химико-токсикологического анализа, является важным этапом исследования. Образцы трупного материала  морфологически разнообразны и вариабельны по содержанию токсиканта. Отбор образца основан на анамнезе случая, указаниях органов дознания или доступности изъятия.  В качестве исследуемых объектов отбирается кровь (из сердца и периферическая), вся доступная моча и желчь, стекловидное тело, все доступное содержимое желудка, ткани органов. При этом выполняются соответствующие инструкции и приказы об отборе максимального количества образца. 

Подробнее...

Үш тілді кіріктіру жағдайында мектепке дейінгі және бастауыш білім берудегі заманауи бағыт

Шарипказина Динара Кабдолдановна, «А.Байтұрсынов атындағы № 20 орта мектебі» КММ «Жауқазын» шағын орталығының тәрбиешісі, Өскемен қаласы

Бүгінгі таңда көп тілде оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, әлеуметтік  және кәсіптік бағдарға қабілетті, мәдениетті тұлғаны дамыту және қалыптастыру. Бүгінде еліміз жаңа ғасырдың табалдырығын абыройлы көрсеткіштермен аттап, дамыған елу елдің қатарына қосылуға бет бұрғандықтан, білім беру жүйесі де әлемдік білім талаптарына сәйкес болуы тиіс. Сондықтан білім ошағындағы көпмәдениеттілік ақпараттық және коммуникативтікпен қатар қойылып, білімнің базалық құзыреттіліг ретінде танылып отыр.

Подробнее...